Szczerców. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Jakie zmiany szykują się w Kodeksie wyborczym? - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Czwartek, 23 stycznia 2020
Wybierz miasto na mapie
Jakie zmiany szykują się w Kodeksie wyborczym?
Data dodania: 2015-01-13 11:48:23
Dziewięcioletnia kadencja członków PKW, możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania po zakończeniu głosowania, przezroczyste urny, wprowadzenie zasady klasyfikowania głosów nieważnych - to główne założenia prezydenckiego projektu zmian w Kodeksie wyborczym.

Po kłopotach z systemem informatycznym w ostatnich wyborach, Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział przygotowanie zmian w Kodeksie wyborczym. Co zakłada prezydencki projekt?

- wójt najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów informuje każdego wyborcę "w formie imiennego zawiadomienia" o wpisaniu do spisu wyborców.
. W zawiadomieniu znalazłyby się informacje o numerze obwodowej komisji wyborczej, jej siedzibie, dacie i godzinach głosowania, a także o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

-karta do głosowania powinna być w formie jednej kartki zadrukowanej jednostronnie; umieszczone byłyby na niej też informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Ostateczny wzór karty do głosowania ustala Państwowa Komisja Wyborcza.

- ściany urny wyborczej mają być wykonane z przezroczystego materiału. Sama urna miałaby być wykonana "w taki sposób, aby pomieścić wszystkie oddane przez głosujących karty do głosowania oraz, aby przez cały czas, od jej zamknięcia i opieczętowania do jej otwarcia po zakończeniu głosowania, nie było możliwe wrzucenie kart w inny sposób niż przez otwory do tego przeznaczone".

- komisje wyborcze miałyby zapewnić wyborcom koperty, które zapewniłyby dotrzymanie zasady tajności głosowania.

- w projekcie uwzględniono także nowe zapisy dotyczące mężów zaufania, w tym możliwość rejestracji przez nich czynności obwodowych komisji wyborczych, a nie tylko protokołów komisji.

-w protokole obwodowej komisji wyborczej podana miałaby być liczba głosów nieważnych "z podaniem przyczyny ich nieważności"

-Prezydencki projekt miałby także wprowadzić 9-letnią kadencję członków Państwowej Komisji Wyborczej

-Projekt zakłada wprowadzenie zapisu mówiącego o obowiązkach przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego PKW

PS/kg
Tagi: kodeks wyborczy, zmiany, prezydencki projekt, wybory, komisje obwodowe
go to top