Szczerców. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Na co Powiat Bełchatowski wyda pieniądze? Sprawdźcie! - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Wtorek, 21 stycznia 2020
Wybierz miasto na mapie
Na co Powiat Bełchatowski wyda pieniądze? Sprawdźcie!
Data dodania: 2015-01-19 08:53:15
Dobry zwyczaj, nie pożyczaj - mówi stare polskie przysłowie. Jednak na pożyczki i kredyty skazany będzie Powiat Bełchatowski, który musi wyrównać deficyt budżetowy oszacowany na ponad 9.251.744 zł. Na 113.889.989 złotych oszacowano dochody Powiatu Bełchatowskiego w 2015 roku. Wydatki zaś radni kalkulują na kwotę 123.141.733 złotych.

Wydatków nie brakuje...
Powiat Bełchatowski najwięcej w tym roku wyda na drogi publiczne (4.
.492.000,00 zł), gospodarkę mieszkaniową (421.000,00 zł), zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (1 3.887,00 zł), bezpieczeństwo publiczne (11.000,00 zł), oświatę i edukację ( 6.328.200,00 zł), pomoc społeczną (25.000,00 zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (715.000,00 zł).

Na czym powiat zarobi?
Powiat szacuje, że dochody w 2015 roku wyniosą 113.889.989 złotych. Z gospodarki leśnej przychody wyliczono na 372.000,00 zł, z dróg publicznych powiatowych - 1.000,00 zł, gospodarki gruntami i nieruchomościami 238.895,00 zł, działalności usługowej 1.538.000,00 zł, administracji publicznej 1.728.118,00 zł, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 5.524.250,00 zł. Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem określono na 34.560.822,00 zł. Skąd jeszcze wpłyną pieniądze na konto powiatu? Sprawdźcie!
Szczegółowy wykaz dochodów dostępny jest na stronie: http://www.e-bip.pl/Start/46/ActDetails/113802.


A.K.
Tagi: Na co Powiat Bełchatowski wyda pieniądze, Powiat Bełchatowski Budżet, Budżet Bełchatów
go to top