Szczerców. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa-Borowa gm. Szczerców” zakończona - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 17 października 2018
Wybierz miasto na mapie
Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa-Borowa gm. Szczerców” zakończona
Data dodania: 2017-10-23 13:04:11
Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa-Borowa gm. Szczerców” zakończona
Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa-Borowa gm. Szczerców” zakończona Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa-Borowa gm. Szczerców” zakończona Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa-Borowa gm. Szczerców” zakończona
Źródło zdjęcia: Urząd Gminy Szczerców
Komisja odbiorowa przedmiotu robót pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa-Borowa gm. Szczerców” w składzie: Krzysztof Kamieniak, Marek Kowal, Artur Jędraszek, Sławomir Brzeziński, Sławomir Standerski, Grzegorz Kierach w dniu 17 października 2017r. dokonała odbioru w/w inwestycji.

Odbioru dokonano w obecności Jerzego Frydrychowskiego, Szymona Zaniewicza – inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz w obecności radnych Gminy Szczerców: Zdzisława Śniega i Jana Wlazłowskiego.
.

Przedmiotem prac była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami do posesji i pompowniami ścieków. Prace obejmowały: kanał grawitacyjny o długości 4117,5m, kanał ciśnieniowy o długości 2451m, przyłącza kanalizacyjne w ilości 101 szt. o łącznej długości 435,5m, przepompownie wraz z instalacją zalicznikową w ilości 3 szt., remont przepompowni ścieków (Dzbanki) oraz rozbiórka i odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Komisja po dokonaniu oględzin robót i sprawdzeniu przedstawionych protokołów i dokumentów stwierdziła, że roboty wykonano zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, decyzjami, dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną oraz uznała, że inwestycja została zakończona prawidłowo.

Koszt całkowity inwestycji to 2.430.889,75 zł. przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.227.000,00 zł.

Urząd Gminy Szczerców


Artykuł sponsorowany
Tagi: budowa kanalizacji, inwestycja, zakończona
go to top