Szczerców. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Dopłaty ARiMR do siewu lub sadzenia materiału siewnego - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Wtorek, 22 stycznia 2019
Wybierz miasto na mapie
Dopłaty ARiMR do siewu lub sadzenia materiału siewnego
Data dodania: 2018-01-16 14:32:53
Dopłaty ARiMR do siewu lub sadzenia materiału siewnego
Źródło zdjęcia: szczercow.pl
Od 15 stycznia do 25 czerwca Agencja Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty zużytego siewu lub sadzenia materiału siewnego.

Wnioski można składać u kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski należy składać zgodnie z miejscem zamieszkania bądź do siedziby producenta rolnego.

" Uczestnicy mechanizmu.

Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.
.

Przedmiot dopłaty.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, określane są corocznie do dnia 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
Ziemniak".

Szczercow.pl / JK
Tagi: Dopłaty ARiMR, Szczerców
go to top