Szczerców. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Za godzinę Sesja Rady Gminy - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Poniedziałek, 22 lipca 2019
Wybierz miasto na mapie
Za godzinę Sesja Rady Gminy
Data dodania: 2018-10-19 10:06:27
Za godzinę Sesja Rady Gminy
Źródło zdjęcia: Facebook Gmina Szczerców
Dzisiaj o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
5. Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt.
. działalności Komisji między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Wyspa” w Szczercowie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Przedsiębiorstwa Handlowego Tempo Sp.j. W. Fiszera na uchwałę nr XLVII/498/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Chabielice i Chabielice-Kolonia.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XLII/451/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalania stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XL/430/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie na 2018 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczerców.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Szczerców.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
20. Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
21. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Facebook Gmina Szczerców/GW
Tagi: sesja, rady, Gmina, Szczerców
Najczęściej czytane
go to top