Szczerców. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Pierwsza w kadencji 2018 – 2023, Sesja Rady Gminy Szczerców - jak wyglądała? - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Niedziela, 21 kwietnia 2019
Wybierz miasto na mapie
Pierwsza w kadencji 2018 – 2023, Sesja Rady Gminy Szczerców - jak wyglądała?
Data dodania: 2018-11-21 21:27:21
Pierwsza w kadencji 2018 – 2023, Sesja Rady Gminy Szczerców - jak wyglądała?
Pierwsza w kadencji 2018 – 2023, Sesja Rady Gminy Szczerców - jak wyglądała? Pierwsza w kadencji 2018 – 2023, Sesja Rady Gminy Szczerców - jak wyglądała? Pierwsza w kadencji 2018 – 2023, Sesja Rady Gminy Szczerców - jak wyglądała?
Źródło zdjęcia: FB - Gmina Szczerców
Ślubowanie złożyli wszyscy radni, zaprzysiężony na stanowisko Wójta Gminy Szczerców został także Krzysztof Kamieniak.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Beata Galuba, gratulując nowym przedstawicielom gminnego samorządu, podkreślała silny mandat, jaki udało im się uzyskać – frekwencja wyborcza w gminie Szczerców należała bowiem do najwyższych w powiecie bełchatowskim.

Wójt Krzysztof Kamieniak w krótkich słowach podziękował zarówno członkom poprzedniej Rady Gminy, jak i obecnej, wyrażając nadzieję, że wspólna praca będzie skutkowała decyzjami i uchwałami korzystnymi dla wszystkich mieszkańców gminy Szczerców. Obrady, do czasu wyboru nowego prezydium, prowadził – zgodnie z przepisami – najstarszy wiekiem radny, Czesław Osiewała.

Sprawnie przebiegły wybory komisji Skrutacyjnej, która czuwała nad przebiegiem poszczególnych głosowań personalnych.
. Radni wybrali dziś bowiem spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tę pełnić będą odpowiednio – Barbara Szczepanik (w poprzedniej kadencji również Przewodnicząca) oraz Wojciech Pacholak (dotychczas Przewodniczący komisji Budżetu).

W dalszej części inaugurującego posiedzenia Rada wybrała składy komisji stałych. I tak, do komisji Skarg, Wniosków i Petycji weszli Arkadiusz Pabiszak, Wiesława Drzewosz i Katarzyna Rzepkowska.

W komisji Rewizyjnej zasiadać będą Krzysztof Drzazga, Bohdan Materac oraz Czesław Osiewała.

W składzie komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego znaleźli się Wojciech Pacholak, Dorota Włodarczyk, Monika Wyszatycka, Teresa Pabiś, Marzena Małecka, Zbigniew Szcześniak i Jan Wlazłowski.

Nową komisję Oświaty i Kultury tworzą Barbara Szczepanik, Marzena Małecka, Wiesława Drzewosz i Zdzisław Węglewski.

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami pracować będzie w składzie Zdzisław Węglewski, Czesław Osiewała, Katarzyna Rzepkowska, Monika Wyszatycka, Jan Wlazłowski, Arkadiusz Pabiszak i Bohdan Materac.

Do ostatniej komisji stałej, czyli komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu weszli Dorota Włodarczyk, Wojciech Pacholak, Krzysztof Drzazga, Teresa Pabiś, Barbara Szczepanik i Zbigniew Szcześniak.

Kolejna sesja Rady Gminy Szczerców odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: FB - Gmina Szczerców

Aga
Tagi: Rada, ślubowanie, wójt, sesja, Szczerców, mandat, komisja, wyborcza
go to top